Kunstenaars honorarium

Privacy

Op deze pagina lees je over de toepassing van de richtlijn, hoe deze werkt en vind je de rekentabel waarop de richtlijn gebaseerd is.

OVER de richtlijn

De Richtlijn is een gezamenlijk initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars.

Naast belangenorganisaties, kunstinstellingen en kunstenaars, onderschrijven en ondersteunen ook steeds meer overheden en cultuurfondsen de Richtlijn. Het Mondriaan Fonds, het rijkscultuurfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, het Ministerie van OCW en het private Fonds 21 passen de Richtlijn toe in de praktijk van de beoordeling van aanvragen. Ook regionale fondsen zoals Kunstcentrum Stroom Den Haag, en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, onderschrijven de Richtlijn en stellen dat deze verplicht gesteld moet worden voor elke kunstenplaninstelling die met beeldend kunstenaars werkt.

Het Mondriaan Fonds heeft in 2023 en 2024 budget voor een regeling die de toepassing van de Richtlijn stimuleert. Beeldende kunstinstellingen in Nederland die de Richtlijn toepassen kunnen voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld.

Categorie werk

Meer info
Minder info

Deelnemers aan de tentoonstelling

Meer info
Minder info

Duur van de tentoonstelling

Meer info
Minder info

Organisatie grootte

Meer info
Minder info

Maandvergoeding (in uren)

Meer info
Minder info

Productioneel werk (in uren)

Meer info
Minder info

Dit bedrag is het minimum honorarium per deelnemend kunstenaar, gebaseerd op de bedragen van 2023. Dit bedrag dient als uitgangspunt voor een overeenkomst.

Bereken

minimum honorarium

Dit bedrag is het minimum honorarium en dient als startpunt te dienen voor een onderhandeling.

€ 0,-
Sluit
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Calculator