Kunstenaars honorarium

Checklist

Deze checklist is bedoeld voor kunstenaars en instellingen bij contractbesprekingen. De onderstaande afvinklijst fungeert als handreiking of leidraad bij deze onderhandelingen. Het beoogt niet volledig te zijn, maar kan naar gelang de praktijksituatie worden uitgebreid of ingekort. De checklist is ook als pdf te downloaden.

Algemeen

Kunstenaar en kunstinstelling dienen samen de mogelijkheid van externe financiering te bekijken.

Maak bij de contractbesprekingen heldere startafspraken en benoem formele momenten om de afspraken gedurende het proces waar nodig aan te passen. Formaliseer de afspraken schriftelijk, mede op basis van het modelcontract.

Maak vooraf duidelijke afspraken of het werk past in de categorie ‘nieuw werk’, ‘aanpassing van bestaand werk’ of ‘bestaand werk’.

Productiebudget en onkosten zijn niet inbegrepen in het honorarium. Maak hiervoor aanvullende afspraken op basis van een projectbegroting of offerte. Denk hierbij aan: productie- en materiaalkosten, urenbegroting, het proces van berekening en verantwoording van in rekening te brengen arbeidsuren, betaling van reiskosten, overige onkosten en per diem.

Maak vooraf afspraken over de zorgplicht, aansprakelijkheid en de verzekeringen.

Ben je als kunstenaar aangesloten bij Pictoright voor het beheer van je individuele auteursrecht? Zo niet, overweeg dit dan te doen, dat scheelt veel traceerwerk, telefoontjes en onderhandelen. Als kunstenaar ben je er dan van verzekerd dat je werk alleen wordt gepubliceerd met jouw toestemming en tegen een redelijke vergoeding op basis van collectieve beheersafspraken.

Maak afspraken over de betalingstermijn en btw-tarieven.

Foto 1 – Remi van Raalte in haar studio
Foto 2 – Remi van Raalte aan het werk

Aanvullende afspraken

Faseer het proces in bijvoorbeeld de volgende fasen:

  • de fase van het schetsontwerp;
  • de fase van het definitief ontwerp;
  • de fase van uitvoering;
  • oplevering;
  • een eventuele overdracht van eigendom.

Bespreek vooraf een mogelijke regeling bij verkoop van werk aan derden, waarvoor de kunstinstelling een productievergoeding heeft verstrekt.

Benoem de factureringsmomenten per fase en het percentage dat per moment kan worden gefactureerd.

Ben je als kunstenaar aangesloten bij Pictoright voor het beheer van je individuele auteursrecht? Zo niet, overweeg dit dan te doen, dat scheelt veel traceerwerk, telefoontjes en onderhandelen. Als kunstenaar ben je er dan van verzekerd dat je werk alleen wordt gepubliceerd met jouw toestemming en tegen een redelijke vergoeding op basis van collectieve beheersafspraken.

Overweeg als kunstenaar om een zakelijk adviseur in te schakelen en vraag eventueel juridisch advies.

Categorie werk

Meer info
Minder info

Deelnemers aan de tentoonstelling

Meer info
Minder info

Duur van de tentoonstelling

Meer info
Minder info

Organisatie grootte

Meer info
Minder info

Maandvergoeding (in uren)

Meer info
Minder info

Productioneel werk (in uren)

Meer info
Minder info

Dit bedrag is het minimum honorarium per deelnemend kunstenaar, gebaseerd op de bedragen van 2023. Dit bedrag dient als uitgangspunt voor een overeenkomst.

Bereken

minimum honorarium

Dit bedrag is het minimum honorarium en dient als startpunt te dienen voor een onderhandeling.

€ 0,-
Sluit
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Calculator